Japan, October 2004


Tour index
Tokyo
Kyoto & festivals
Hiroshima & Miyajima
Hakata/Fukuoka & Nagasaki
Okayama & Kurashiki
Tottori, Higashi-hama & Matsue
Kobe
Osaka

Kyoto

October 21-23

Prev...                 Next...


Kiyomizu-dera: The temple's verandah, and the Kyoto tourist picture. Kyo